Home>Corrosie, Marine, Nieuws, Uitgelicht>nC Nano Corrosie Passivator

nC Nano Corrosie Passivator

Published On: 22 augustus 2022/Categories: Corrosie, Marine, Nieuws, Uitgelicht/

Gepubliceerd in de Scheepsvaartkrant, 2017

“Kunnen jullie een techniek ontwikkelen die corrosie stopt, zonder te zandstralen of coating toe te passen?” Zo werd in 2012 vanuit de zeevaart deze opdracht geformuleerd en ging projectleider Rob van Hoorn van nC Marine aan het werk. Doel: Zonder milieuvervuilend en tijdrovend bik-, straal-, en verfwerk, metaal te passiveren voor corrosie, waardoor materiaaldiktes in stand blijven en zout-, water-, zuurstof- en warmte-invloeden geen invloed meer hebben op staal en corrosie stopt. De bij nC al aanwezige know-how op het gebied van metaal passivering, chelatie en nanotechniek vormde de basis voor het product nC Nano Corrosie Passivator, dat vervolgens in 2013 werd beproefd en vervolmaakt aan boord van schepen van rederij Flinter (zeegaand) en bijvoorbeeld Sleepdienst Kotug (in een volledig zoetwater omgeving). Ook in de binnenvaart werden de eerste projecten uitgevoerd.

Foto: De Caesear uit Brielle heeft in mei 2013 een passivering toegepast in de beunen. Tot op de dag van vandaag is daar geen roest meer teruggekomen.

Wat kan het?

nC Nano Corrosie Passivator is een vloeistof die kaal metaal en scheuren in hardcoating beschermen tegen verdere ondergravende corrosievorming. Het kan al gecorrodeerd staal passiveren, dus het corrosieproces op dat metaal stoppen, zonder dat zandstralen en bijwerken van roestplekken door middel van verf nodig is. Roest wordt niet omgezet in een harde laag maar de bestaande corrosie word ondergraven en laat los. Daarbij wordt gezond hechtende lak op metaal niet aangetast of beïnvloed. Roestpokken worden gepassiveerd en vreten niet verder in.

De techniek heeft ook een groot applicatievoordeel: Naast kwasten of sprayen kan het aangebracht worden via zout of zoetwater. Doordat nC Nano Corrosie Passivator blijft drijven op water, hoeft de te behandelen ruimte niet te worden betreden en kan tegelijkertijd een 100% dekking worden gegarandeerd. In ruimten waar mensen niet of nauwelijks kunnen komen is dit zeer bruikbaar.

Laat nC Nano Corrosie Passivator in de juiste verhouding m²/m³ per liter in de te behandelen ruimte vloeien. Vervolgens kan door oppompen de vloeistof tegen de wanden en de frames en tops worden afgegeven. Als vervolgens de ruimte weer wordt leeggepompt is de behandeling klaar. Schepen, werkpontons, duwbakken of constructies etc. die op zoetwater actief zijn kunnen met één behandeling voor een leven lang voort.

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

Om ruim inzetbaar te zijn, moet nC Nano Corrosie Passivator voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Kwaliteit is, naast al een aantal praktijktoepassingen op zee, ook getoetst middels corrosietests langs ISOstandaard, uitgevoerd door gecertificeerde organisaties. Een test waarbij 4.350 uur lang behandeld staaldraad continu in en uit zout water werd bewogen, is zonder sporen van corrosie volbracht. Op een zeeschip van Flinter werd in 2012 staal vervangen in de ballastwatertanks en werd ongecoat, maar met nC Nano Corrosie Passivator behandeld, nieuw staal ingezet. Tijdens inspecties eind 2015 en 2016 zijn geen invloeden van corrosie vastgesteld en is het metaal nog altijd van dezelfde dikte, hoewel de tank dagelijks aan invloeden van zeewater en temperatuurwisselingen werd blootgesteld.

Wanneer constructies moeten worden gestraald of opnieuw moeten worden gecoat zijn daar gezondheidsen veiligheidsrisico’s aan verbonden. Bescherming van vitale organen als ogen, longen en huid is nodig. Doordat het stralen niet per se meer nodig is en nC Nano Corrosie Passivator geen oplosmiddelen, zware metalen of ziekteverwekkende stoffen bevat, worden werkzaamheden minder risicovol uitgevoerd. Het klauteren in donkere ruimten wordt tot een minimum beperkt door de floating (drijf) techniek, hetgeen bijdraagt aan de veiligheid aan boord. nC Nano Corrosie Passivator is vrij van VOC’s (Volatile Organic Compounds) of brandbare of duizeligmakende dampen.

Naast floating blijft gewoon kwasten natuurlijk ook mogelijk met nC Nano Corrosie Passivator. nC Nano Corrosie Passivator laat geen VOC’s (Volatile Organic Compounds) of brandbare of duizeligmakende dampen vrij. (Foto R. van Hoorn op slb Adriaan, 2016)

Wat kost het?

De projecten op de binnenvaart die in 2016 zijn uitgevoerd variëren van 15m³ tot aan 77 m³ en van 40m² tot 300m². Kosten variërend van € 400 tot net geen €2.000. Daarbij kunt u gewoon door blijven varen.

De komende maanden laten we hier een aantal projecten rond corrosie passivering in woord en beeld zien, zodat ook ervaringen uit de praktijk vanuit de binnenvaart worden gedeeld met elkaar. Voor verdere informatie en referenties omtrent het product of applicatie van nC Nano Corrosie Passivator kunt u contact opnemen met ontwikkelaar en projectleider Rob van Hoorn van nC Marine, via r.vanhoorn@ncsurfacetechnology.com of kijk op www.nc-protect.com.

“Zo kan het ook” is een bijdrage van nC Marine waarin oude, nieuwe, andere, maar vooral betere en kosteneffectieve toepassingen vanuit de praktijk worden besproken waarmee u als binnenvaarder verder kan.

Lees meer: